Zpravodaj města Uherské Hradiště - rozhovor


Osobní údaje:

Z malebné obce Stříbrnice jsem se přestěhoval do královského města před více než 25 lety. V Uherském Hradišti jsem absolvoval svou povinnou školní docházku a po té pokračoval ve studiu na zdejší „průmyslové“ škole. Po té mě studium zavedlo do Ostravy a skotského Aberdeenu. V současné době pracuji pro kancelář Senátu PČR.

 

Politická příslušnost a funkce:

Dne 23. října 2006 jsem se stal členem České strany sociálně demokratické. Zde se zejména věnuji republikové a zahraniční spolupráci Mladých sociálních demokratů s dalšími mládežnickými organizacemi. V roce 2010 jsem kandidoval z 6. místa na post zastupitele Uherského Hradiště a tím se i 16. října 2010 stal. Je to mé první volební období.

 

Zastoupení v orgánech a komisích města:

Na počátku roku 2012 jsem vyhrál výběrové řízení na stáž v tiskovém oddělení předsedy S&D v Evropském parlamentu a pobýval jsem kontinuálně v Bruselu. Považoval jsem tudíž za vhodné vzdát se funkcí v poradních orgánech města. Své dřívější zkušenosti jsem však sbíral v kontrolním výboru města a ve finančním výboru města. Činnost obou výborů byla velmi zajímavá a poučná, proto se je také snažím dále sledovat, byť z pozice nečlena.

 

Dosavadní osobní přínos pro město:

Z pohledu sebe sama je velmi těžké hodnotit svou vlastní práci. Osobně však považuji za úspěch svou iniciativu ke změně jednacího řádu zastupitelstva, kdy je zaznamenáváno, jak který zastupitel města kdy hlasoval. Rovněž považuji za důležitou snahu o „transparentnost s nakládáním finančních prostředků města“. Zde se rovněž našel politický konsensus k realizaci tohoto demokratického prvku a v současné době se připravuje jeho implementace do systému. Avšak za svůj neúspěch považuji, že jsem nedokázal zabránit zrušení audiovizuálních přenosů z jednání zastupitelstva města.

 

Co je mou snahou do budoucna:

Byl bych velmi rád, pokud by se město Uherské Hradiště stalo moderním Evropským městem, tak jak by si ke své dlouhé historii zasloužilo. Mám vizi o otevřeném městě s parky „britského“ typu. O životě v centru města s charakteristickým „francouzským“ klidem. O přátelství a vzdělanosti lidí „belgického“ smýšlení, pulsujícího života podobného „italům“ a spolehlivosti, která se snoubí se „švýcary“. Zkrátka si vzít od nejlepších to nejlepší a jako třešničku na dortu ponechat krásu, která je typická pro oblast Slovácka. Toto je město, které bychom si všichni zasloužili, toto je můj sen.


zpět na seznam článků
 
© 2022 Josef Sátora   |   administrace