TTIP, aktuálně, 3.6. 2016 - 6.6. 2016


Telička (ANO): TTIP je kompromis, který pomůže připraveným

5.6.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Politici voličům

Konference s názvem Volný obchod s USA: výhodný pro obě strany, kterou 30. května v Praze zorganizoval Pavel Telička ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy, se zaměřila na stav a vyhlídky vyjednávání o dohodě TTIP mezi USA a EU

            Pavel Telička se v úvodním projevu pozastavil nad relativně malou účastí, která je v rozporu s často zmiňovanou kritikou údajného nedostatku informací o vyjednávání dohody.

            Koen Berden z institutu WTI při univerzitě v Bernu na konferenci představil dopadovou studii, kterou institut WTI vypracoval pro Americkou obchodní komoru (AmCham) při EU. Dohoda TTIP podle této studie povede ke snížení rozdílů mezi regulatorními systémy obou stran, nikoli ke snížení regulatorních standardů.

            Přínosy TTIPu spočívají především ve snížení nákladů na vývoz a dovoz zboží a služeb mezi USA a EU. Z toho budou v EU těžit zejména malé a stření podniky, které se na celkovém vývozu do EU podílejí 29 procenty. Zjednodušení vývozu díky snížení nákladů povede také k poklesu cen, což se podle Koena Berdena bude v případě České republiky týkat zejména automobilového průmyslu.

            Lucie Vonráčková z Ministerstva průmyslu a obchodu ve svém vystoupení zmínila některé příležitosti a rizika plynoucí z budoucí dohody. USA je podle ní pro ČR mnohem důležitějším obchodním partnerem a investorem, než co vyplývá ze statistik. Odstranění celní tarifů proto bude pro některé sektory velmi výhodné.

            Pokud jde o rizika, Lucie Vondráčková uvedla, že dohoda nepovede ke snížení standardů a k odstranění zásady předběžné opatrnosti, kterou se řídí regulace v EU. TTIP podle ní také nezmění demokratické standardy a dohoda o řešení sporů mezi investorem a státem bude respektovat právo EU a členských států na regulace.

            Expert na mezinárodní obchodní právo a hostující profesor na FSV UK Sherman Katz upozornil, že do letní přestávky ve vyjednávání se USA a EU budou zabývat méně komplikovanými otázkami. Problematika energetiky, ochrana investic a řešení sporů mezi investory a státem a spolupráci v regulatorní oblasti přijdou na řadu až později. Dohodu se však podle Shermana Katze v důsledku rozdílných názorů a prezidentských voleb v USA nepodaří uzavřít dříve než ve druhé polovině roku 2017.

            Petr Havlík z Vídeňského institutu pro mezinárodní hospodářská srovnání prohlásil, že podle řady studií budou ekonomické dopady TTIPu převážně pozitivní, přesto ale na obou stranách paradoxně sílí opozice vůči dohodě.

            V debatě došlo na řadu otázek včetně rozdílného stupně integrace mezi USA a EU a možných dopadů této skutečnosti na vzájemný obchod po uzavření dohody TTIP, institucionální krize EU, jednotlivých kapitol vyjednávání, atd.

            Pavel Telička v závěrečném slově zdůraznil, že TTIP nebude stoprocentně výhodný pro všechny.

            “Bude záležet na konkurenceschopnosti jednotlivých odvětví i členských států. TTIP bude založen na kompromisu, který musí být rozumný a přijatelný pro všechny členské státy EU. Jestliže se to podaří, musíme z dohody vytěžit maximum,“ uzavřel Pavel Telička.

 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&clanek=438997

 

 
   

Transatlantické obchodní a investiční partnerství a region V4: Co přinese mojí firmě?

5.6.2016    businessinfo.cz    str. 00    Kalendář akcí

           

Dne 6. června 2016 se v Praze uskuteční konference s workshopy, jejímž cílem je diskutovat o přínosech dohody o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) zejména pro malé a střední podniky.

 

Témata panelů:

 

            odstranění cel

            regulatorika

            služby

            veřejné zakázky

            usnadnění obchodu

            možnosti zapojení do globálních hodnotových řetězů a další

 

Na akci budou představeny existující nástroje pro podporu malých a středních podniků v rámci transatlantického obchodu. Vyčleněn bude prostor pro individuální konzultace založené na osvědčených zkušenostech s inkubátory, akcelerátory a dalšími aktivitami pro podporu obchodu. Akce propojí iniciativy soukromého i veřejného sektoru v rámci celého regionu.

 

Konference bude jedinečnou příležitostí setkat se s experty, kteří se podílí na vyjednávání kapitoly TTIP k malým a středním podnikům. Pozvání přijali odborníci z Evropské komise (DG GROW a DG TRADE) a z americké administrativy (Dept. of Commerce, State Department, USTR, Small Business Administration a další).

 

Jednacím jazykem konference je angličtina.

 

URL| http://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/praha-konference-ttip-v4-eu-060616-32784.html

 
 

 

 

Na fóru Prague European Summit vystoupí premiéři V4

3.6.2016    euroskop.cz    str. 00    Visegrad, střední Evropa

    Euroskop, čtk       

Premiéři všech čtyř zemí visegrádské skupiny a více než 300 osobností z akademické sféry, politiků, vysokých úředníků a diplomatů budou v Praze od pondělí diskutovat o smyslu a budoucnosti evropské jednoty. První ročník mezinárodního fóra Prague European Summit se v českém hlavním městě koná 6. až 8. června. Setkání pořádají společně tři české think-tanky zabývající se mezinárodní politikou - Ústav mezinárodních vztahů, Evropské hodnoty a Europeum.

"Témata jednotlivých přednášek a panelů jsou různorodá, všechna se ale bezprostředně týkají jednoty Evropské unie a její soudržnosti," řekl novinářům Vladimír Bartovic, ředitel organizace Europeum. "Ať už jde o Brexit, situaci Řecko, budoucnost schengenského systému - vše souvisí s tím, zda má smysl pokračovat v evropském projektu společně," dodal.

Účast na závěrečné panelové diskusi potvrdili také předsedové vlád zemí visegrádské skupiny, kterou tvoří Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko. Aby premiérská debata nezůstala u politických prohlášení, zvolili dle slov Bartovice organizátoři jako moderátora zkušeného novináře, nikoliv představitele akademické sféry, jak bývá u podobných akcí obvyklé. Diskusi Bohuslava Sobotky, Beáty Szydlové, Viktora Orbána a Roberta Fica tak povede šéfredaktor evropské mutace amerického deníku Politico Matthew Kaminski. "Očekáváme velmi upřímnou a zajímavou diskusi," uvedl Bartovic.

Prague European Summit láká na formáty diskuzí

Nultý ročník Prague European Summit se v Praze konal loni na podzim. Letošními novinkami jsou formáty diskusí.

Konference by podle záměru organizátorů měla být příležitostí pro neformální dialog o strategických otázkách. Cílem pořadatelů je uspořádat v Praze akci, která by se rovnala slovenské konferenci o globální bezpečnosti GLOBSEC či tradiční mnichovské bezpečností konferenci.

Debaty o evropské armádě, řecké krizi i obchodní dohodě TTIP

Hned první večer v pondělí čekají účastníky takzvané "Nigt Owl Sessions" - tři semináře, jejichž začátek je stanoven na pro podobné akce nezvyklou osmou hodinu večerní. V úterý organizátoři lákají na oxfordské debaty, slibují razantní konfrontaci dvou odlišných stanovisek na dané téma. Řeč bude třeba o tom, zda by Evropská unie měla mít armádu, nebo jestli by Řecko mělo zůstat v eurozóně.

Součástí programu bude také ekonomický panel, zaměřený na konkurenceschopnost Evropy, britské referendum o setrvání v EU nebo transatlantickou dohodu mezi EU a USA známou pod zkratkou TTIP.

URL| https://www.euroskop.cz/8954/27463/clanek/na-foru-prague-european-summit-vystoupi-premieri-v4/

 

 
 

 

Hloupost nerada ztrácí pozice

3.6.2016    Haló noviny    str. 03    Z domova

    Monika HOŘENÍ       

Rozhovor Haló novin s vojenským analytikem Martinem Kollerem

 

*  Oslavili jsme 71 let od osvobození Evropy od fašismu a slyšeli jsme vyjádření politiků ve stylu nedopustíme,

            nezapomeneme. Ale co říkáte tomu, že potomci a příznivci nacistů pochodují v členské zemi EU Rize, že na Ukrajině řádí fašisté a jim nakloněné síly, a nikomu z vládnoucích politiků to asi nevadí?

            Národy bez historie nemají právo na existenci, protože ztrácejí vlastní identitu. Likvidace identity je prvním krokem k zotročení národa. Toho jsou si elitokraté z Bruselu i parlamentů členských zemí dobře vědomi, takže se již třetí desítku let přepisuje historie. Od vědeckých pracovníků sponzorovaných z Bruselu, Washingtonu či Rijádu se dozvídáme »novinky« na téma našeho obsazení, nikoli osvobození Rudou armádou v roce 1945, i další moudra, o podpoře neonacismu na Ukrajině a v Pobaltí ani nemluvě. Na gymnáziích je již v některých případech dějepis volitelným oborem. Není přece třeba znát historii vlastního národa a získávat hrdost na činy osobností a předků…

            Jak by se na oblíbené české spory o to, kdo se více zasloužil o naše osvobození, dívali spojenečtí vojáci z května 1945? Myslím řadové vojáky, poddůstojníky a důstojníky na frontě. Pravděpodobně by si odplivli. Kdysi se říkalo, že Plzeň prý osvobodila sovětská armáda, Prahu podle současných politiků pro změnu americká. Je třeba se neustále omlouvat nacistům a nadávat osvoboditelům…

            Aby se nemusel přiznat základní podíl na osvobození Prahy i převážné většiny naší republiky Rudou armádou a rovněž z velké části českými odbojáři, museli se vytáhnout na scénu vlasovci a na ÚSTRu se musela vyrobit vlasovská legenda. Přitom tito přeběhlíci z Rudé armády - nebo byli naverbovaní nacisty - bojující po jejich boku nejen zabíjeli v boji spojenecké vojáky, ale zásadním způsobem se podíleli na teroru proti civilnímu obyvatelstvu. Vlasovci nejprve zradili svoji vlast, a tím i spojence, a následně i svoje nové pány. Realita války byla děsivá, ale zrada je zrada, a ta jim v květnu 1945 nepomohla. Stejně zradila naši republiku většina tzv. sudetských Němců, s výjimkou odbojářů z jejich řad, kteří byli většinou povražděni, a dnes se o nich mlčí.

            Spojené státy nesly hlavní břímě války v Tichomoří, Británie v Africe a Sovětský svaz v Evropě. Ale byli zde také vojáci a početné civilní oběti války se zlem v Číně, Francii, Jugoslávii, Polsku, Řecku, Nizozemí, Belgii, Norsku a dalších zemích. Sovětský svaz měl víc padlých a pravděpodobně i větší hospodářské ztráty než všechny ostatní státy protifašistické koalice dohromady. Na východní frontě bylo zničeno víc nepřátelských divizí než na všech ostatních.

 

*  Předpokládám, že sledujete banderovský kult na Ukrajině a likvidaci tamních sovětských válečných pomníků. Podobně to vypadá v Pobaltí a asi i v Polsku. Ve světle obětí fašismu je to neuvěřitelné…

            Co se banderovců týče, pro Poláky, Bělorusy, volyňské Čechy, Rusy, Slováky, Moraváky i Čechy to byli většinou primitivní nacističtí vrazi a bandité provádějící brutální etnické čistky a vraždící civilní obyvatelstvo. Porovnámeli počet Ukrajinců bojujících v rámci Rudé armády proti nacismu s počtem banderovců bojujících většinou po boku nacistů, vypadají oslavy banderovců na současné Ukrajině jako hloupý vtip. Tisíce, možná desetitisíce nacistů, vrahů a banditů proti milionům v rámci Rudé armády na straně Spojenců. Na ukrajinské nacionalisty obzvláště vzpomínají vězni z nacistických koncentračních táborů, kde se ukrajinští dozorci proslavili brutalitou, stejně jako v rámci SS při potlačování povstání ve Varšavě, kde se věnovali loupení a znásilňování víc než boji.

Víte, v rámci přepisování historie a zotročování evropských národů je třeba měnit i pojmy. Z vlastence je dnes xenofob, z člověka obávajícího se na základě pravdivých informací islamizace je rasista či dokonce nacista. Docela by mne zajímalo, kdo je podle neziskovkářských expertů vlastenec, pokud to pro ně tedy není sprosté slovo.

 

*  Vojačka Savčenková se vyjádřila, že Krym se Ukrajině vrátí »v případě třetí světové války, nebo až lidem dojde, jakou udělali chybu«. Co vy na to?

            Savčenková je dle mého názoru ukázkovým příkladem nenávistného fanatického nacionalismu připomínajícího německý nacismus, případně saláfistický islám, což u ní hraničí s psychickou poruchou.

            Já jsem přesvědčen, že Krym se odtrhl od Ukrajiny v souladu s právem národů na sebeurčení, neboť více než 80 % jeho obyvatel se v referendu vyjádřilo pozitivně k připojení se k Rusku. Ostatně tamní obyvatelé občany Ukrajiny nebyli dlouho, protože Chruščov je, coby správný totalitář, věnoval Ukrajině jako bezprávné nevolníky bez ohledu na jejich opakované protesty. Naši předkové se v říjnu 1918 rovněž odtrhli od Rakouska a nechodili se prosit kohosi do Vídně, zda mohou po několika stech letech rakouské okupace a odnárodňování žít opět ve vlastním státě. Proč by nemohli Rusové, tvořící převážnou většinu obyvatel Krymu, mít právo žít v Rusku, nikoli na Ukrajině, která je dlouhodobě okrádala? Proč se propaganda EU stále ohání menšinovou skupinou tzv. krymských Tatarů placených z Turecka, přičemž je nepodporuje ani sousední republika Tatarstán? Stejná situace je v prostoru Donbasu, jehož obyvatelstvo odmítá nacionalistickou politiku oligarchů z Kyjeva, a ozbrojený teror ukrajinské armády a fašistických bojůvek.

            Tady je dobré si uvědomit několik základních faktů. Od rozpadu SSSR je Ukrajina rozkrádána klany oligarchů, dříve většinou sovětských nomenklaturních kádrů. Ti vedou zemi jako svoji soukromou firmu. Ukrajina patří jejich přičiněním k nejchudším zemím v Evropě, má nejnižší porodnost a několik milionů Ukrajinců pracuje v zahraničí. Rusko do roku 2015 v podstatě Ukrajinu sponzorovalo výhodnými cenami ropy a plynu a různými obchodními smlouvami. Zlodějna oligarchů však neznala mezí a poté, co se Rusko nechtělo nechat stále více okrádat, vsadili oligarchové - a vlivem masivní propagandy i mnozí podvádění a okrádaní ukrajinští občané - na USA, NATO a EU. Výsledky jsou nepřehlédnutelné.

 

*  Jaké tendence jste za celý váš profesionální život, kdy se věnujete vojenství, vysledoval?

            Tendence jsou stále stejné. Především každý hájí a prosazuje vlastní zájmy. V politice a obchodě se nelze spolehnout na nikoho, zvláště ne na velmoci. Nejhorší je z tohoto hlediska vznik monopolu cizí moci, což jsme zažili především za historické rakouské a později německé okupace. Tento vývoj pokračuje v současnosti v rámci EU ve formě stále agresivnějšího byrokratického omezování svobod občanů, lživé propagandy a etnicko-sociálních experimentů typu multikulturalismu.

            Víte, v každé sporné otázce je třeba si položit základní otázku římského práva: Kdo z toho má prospěch?

A v neposlední řadě nelze přehlédnout fakt, že média málokdy mluví pravdu, což se stále zhoršuje. Nejodpornější a nejzákeřnější praktikou je tzv. politická

            korektnost, která není ničím novým. Obávám se, že do budoucna bude hůř, obzvláště pokud lidé nezačnou myslet vlastním mozkem a prosazovat ve volbách svoje zájmy.

 

*  Kde vidíte největší nebezpečí současnosti? Předáci NATO je vidí v Rusku a jejich rétorika se před varšavským summitem přiostřila.

            Jejich rétorika se zostřuje a připomíná nacistické »fýrery« od roku 1938. Nejnebezpečnější je snaha USA o vyvolání války s Ruskem, nejlépe preventivní, s podporou obyvatel EU zhlouplých protiruskou válečnickou propagandou. Ta má zároveň odvádět pozornost občanské většiny od islamizace a třeba i od TTIP. Vzhledem k tomu, že NATO je americký mocenský prostředek, nelze než konstatovat, že plní americké zájmy. Je pravda, že války v Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu, Libyi a Sýrii nevedlo oficiálně NATO, ale ve všech případech státy, které jsou jeho členy, především USA. Výsledek těchto válek je nepřehlédnutelný a z hlediska bezpečnosti Evropy a jejích obyvatel ve všech případech negativní. Stačí se podívat zblízka, nikoli objektivem propagandy ČT, na vývoj v Bosně a Kosovu, kde si teroristé z al-Kajdá kupují nemovitosti po vítězství »americké demokracie«. Tyto americké války napomohly k islamizaci Balkánu na cestě k islamizaci Evropy.

            V současné době dochází k soustřeďování stále větších kontingentů USA i některých dalších zemí kolem ruských hranic za pokřiku, že Rusko prý ohrožuje Evropu. I zde je vidět, a rád bych se mýlil, že třetí světová válka klepe na dveře a v Evropě se najde plno hlupáků, kteří tomu ještě tleskají a neuvědomují si, že nejvyšší cenu by zaplatila stejně jako za první a druhé světové války Evropa. USA na tom vydělají.

            A vedle nebezpečí války existenci našeho státu a jeho obyvatel aktuálně ohrožují, jak jsem přesvědčen, záměrná a řízená islamizace Evropy, dále vedení EU a někteří domácí politici snažící se zlikvidovat veškeré svobody a spravedlnost ve prospěch úzkých zájmových menšin a samozřejmě svůj. V neposlední řadě americká smlouva TTIP, jež povede ke zhoršení pozice státu i občanské většiny.

 

*  Ten výčet nebezpečí je velký…

            A to se ještě obecně zapomíná i na další formu ohrožení kteréhokoli státu a jeho občanů - privatizaci státu a jeho přeměnu na »soukromou firmu«, v podstatě návrat do doby feudalismu, jen šlechtu nahradí několik oligarchů napojených na americké nadnárodní korporace. Ukázkovým krokem takového vývoje je Ukrajina, ovládaná několika klany oligarchů, nebo Saúdská Arábie. V důsledku privatizace státu je totiž možné zlikvidovat veškerou demokracii, o které se v médiích stále plamenně mluví.

 

*  Proč tato nebezpečí nevnímají ve své většině občané, kteří by přece mohli přimět politiky jim čelit?

            Těch aktivních občanů, kteří používají vlastní mozek místo jednostranně propagandistických médií a jsou ochotni volit a prosazovat vlastní zájmy, je stále ještě málo. Hloupost zatím vítězí a nerada ztrácí pozice. Celá EU se ve své současné, údajně demokratické realitě jeví jako unikátní kombinace agresivní arogance, korupce, hlouposti a ideologické zaslepenosti mávající praporem všeobjímajícího dobra pro všechny. Stejné je to i ve vztahu k USA a jejich touze po světovém monopolu moci. Lze pochopit, že americká politická reprezentace prosazuje zájmy USA bez ohledu na evropské spojence. Ale nelze pochopit, že vedení EU prosazuje rovněž americké, a nikoli evropské zájmy bez ohledu na svoje občany. Evropská unie reprezentovaná od reality odtrženými »vizionáři pravdy a lásky za každou cenu« se již v současnosti chová jako kolonie sebevražedných bláznů. A prapor evropské služky amerických zájmů převzala v současnosti A. Merkelová.

*  Politolog Krejčí říká, že zjevné chyby evropských »elit« jsou projevy lidské hlouposti.

            Činy mnohých reprezentantů EU jsou i z hlediska nejjednodušší logiky tak hloupé, že je nelze odvozovat pouze od hlouposti jejich nositelů. Jsou s velkou pravděpodobností záměrné, a hloupost je pouze krycí zástěrkou.

Připomínají kolektivní zblblost nejen Němců nacistickou ideologií. To se projevuje také v evropských médiích, která se vesměs chovají jako hlásná trouba amerických zájmů. Potom se nelze divit jednostranné stupidní válečnické propagandě, stejně jako například mediální šaškárně, kterou jsme mohli sledovat kolem motorkářského klubu Noční vlci.

            Nejhorší je, že v evropské politice se téměř nenajdou osobnosti, především v západní Evropě. Největší evropskou osobností je nepochybně ruský prezident Putin. Za další lze označit našeho prezidenta Zemana, nebo maďarského Orbána. Zdá se, že i v Polsku se začínají probírat z hlouposti a letargie.

 

*  V pondělí opustily území ČR kolony amerických vojáků jedoucí do Pobaltí na vojenské cvičení. Co jste tomu říkal?

            Po našem území jezdily konvoje armád NATO na cvičení řadu let. Nikoho to nezajímalo, s výjimkou nadšenců pro vojenskou techniku a modelářů. V současnosti se z toho dělá obří propagandistická mediální akce a naši politici se podlézavě sklánějí před americkým velvyslancem a jeho žoldáky. Vidím to jako takovou menší rozcvičku před TTIP a další vlnou islamizace.

            Především americká reprezentace vychází z předpokladu, že Rusko je v současnosti nejslabší v poměru k hlavnímu nepříteli za období posledních 200 let. Dále vychází z předpokladu, že hlavní protiúdery z Ruska budou vedeny na Evropu, která utrpí největší škody. Tím bude zároveň stejně jako za první i druhé světové války posílena pozice USA a její zisk při investicích do zničené Evropy. Zároveň lze předpokládat pokles odporu proti islamizaci. Bezpečnostní situace se od našeho vstupu do NATO změnila, protože USA aktuálně zbrojí, tedy se chystají na válku…

 

*  Takto nemůžete strašit lidi!

            Já mluvím tak, jak si myslím. Moc rád bych se mýlil.

            Dále mají USA pokračovat likvidací Číny, a tím vytvoří americkou světovládu a monopol moci. Proto je třeba celou problematiku amerických konvojů vidět v souvislostech, nikoli pouze jako partu spojeneckých vojáků na cestě. Tito vojáci mají zároveň ukázat, že americká síla je nablízku a nemáme se příliš ozývat proti americkým zájmům, především již zmíněné smlouvě TTIP. Zkrátka americký konvoj plní i úlohu zastrašovací proti obyvatelům spojenecké země.

 

*  Iniciativa Ne základnám požádala ministerstvo obrany, aby vysvětlilo, čím se budou vojáci na cvičení zabývat. Prý mj. střílením. Jenže americká vozidla nevezla ze základny ve Vilsecku žádnou munici. Dává to smysl?

            Munice v Pobaltí je dávno na místě, stejně jako vojáci jiných útvarů. V Norsku a pobaltských zemích jsou sklady munice a v Norsku uložená technika pro celou divizi, minimálně. Vojáci z pěších družstev mechanizované brigády byli do prostoru cvičení/nasazení zčásti přepraveni letecky v rámci nacvičení rychlého zásahu. Část strykerů proto jela pouze s tříčlennou osádkou.

            Reprezentanti NATO nás v minulém týdnu oblažili výmysly o tom, že počty amerických vojsk kolem ruských hranic jsou slabé z hlediska útoku na Rusko. Jenže Američané předpokládají, že hlavní tíhu bojů ponesou Ukrajina, pobaltské státy a Turecko, a pouze na severu a v Pacifiku by se ve větší míře zapojily americké ozbrojené složky. Vůbec bych se nedivil zapojení Švédska. Počátek případné války by neměl podobu pozemního útoku, ale kombinace úderu raketami různého dosahu a účinku a masivního leteckého úderu, včetně použití tisíců tzv. řízených střel s plochou dráhou letu. Vše vzhledem k soustředění amerických vojsk kolem ruských hranic s využitím momentu překvapení. Ruská armáda, která má méně než 800 000 vojáků, musí chránit hranice o obrovské délce, takže ani její možnosti soustředění vojsk nejsou zdaleka ideální.

 

*  Co říkáte nálepkování »zlobivých« médií jako tzv. prokremelských? Ovšem nikdo neukázal prstem na média, která dělají americkou propagandu, například Rádio Svobodná Evropa.

            Zuřivá propaganda, především v ČT, nastala poté, co je stále pravděpodobnější, že je třeba přesvědčit občany EU o údajném ohrožení Evropy Ruskem. Je to základ pro vytvoření souhlasu občanů k útoku na Rusko, minimálně ke zbrojení. Toto mějme na paměti, když zapínáme televizní přístroj. Jinak zavádění institucí na monitorování médií je ukázkou toho, jak jsou v koncích. Americká a bruselskoberlínská propaganda je více než jednostranná a téměř absolutní. Je protinárodní a válkychtivá. Je jen na lidech, jestli si to nechají líbit.

 

***

 

Obávám se, že do budoucna bude hůř, obzvláště pokud lidé nezačnou myslet vlastním mozkem a prosazovat ve volbách svoje zájmy.

 

Americká a bruselsko-berlínská propaganda je více než jednostranná. Je protinárodní a válkychtivá.

 

Lze pochopit, že americká politická reprezentace prosazuje zájmy USA. Ale nelze pochopit, že vedení EU prosazuje rovněž americké zájmy.

 

Národy bez historie nemají právo na existenci, protože ztrácejí vlastní identitu. Likvidace identity je prvním krokem k zotročení národa. 


zpět na seznam článků
 
© 2019 Josef Sátora   |   administrace