Nový domov pro osoby bez přístřeší zatím v centru města nebude


Oblastní Charita provozuje na Průmyslové ulici v Uherském Hradišti azylový dům pro občany bez přístřeší. Nyní se rozhodla, že azylový dům z Průmyslové ulice přestěhuje do pásma městské památkové zóny, a to k největšímu uherskohradišťskému parku ve Smetanových sadech. Charita si ke svému stěhování vyhlídla městský dům č.p. 263, kde by chtěla vedle azylového domu provozovat také denní nízkoprahové centrum pro osoby bez domova. Vedení města se rozhodlo Charitě vyjít vstříc a vypsalo veřejnou „soutěž“ na převod objektu. Dle znaleckého odhadu má předmětná nemovitost tržní hodnotu kolem 5 milionů korun, avšak aby bylo možné prodat budovu za nižší cenu, tak si město podmínilo, že v ní musí být do budoucna provozovány služby sociálního charakteru. Zveřejněná „soutěž“ zaujala tři zájemce a vítězem s nejvyšší nabídnutou cenou se stala právě Charita se svým záměrem na zbudování azylového centra pro lidi bez domova. Ta za nemovitost nabídla 2,5 milionu korun, další zájemce nabízel 2,2 milionu korun a vybudování 15 až 20 bezbariérových bytů s regulovaným nájemným, které by sloužily seniorům. Posledním zájemcem byl podnikatel a člen místní ODS, který žije v městském bytě a nabízel za objekt 2 miliony korun bez specifikace sociálního využití budovy. Vítězem veřejné „soutěže“ se stal iniciátor převodu nemovitosti, tedy oblastní Charita Uherské Hradiště. Zde je třeba zdůraznit, že městská „soutěž“ proběhla tím způsobem, že cenové nabídky zájemců se nepředkládaly v zalepených obálkách, které by byly rozpečetěny až před hodnotící komisí. Majetková komise města se na svém zasedání 11. 5. 2016 usnesla, že nedoporučí převod nemovitosti na Charitu, a že chce vyvolat veřejnou diskuzi k připravovanému záměru. Materiál měl být také projednán na pondělním jednání zastupitelstva města (13. 6. 2016), avšak byl prozatím předkladatelem stažen z programu jednání. Charita však zoufat nemusí, jelikož na pondělní jednání zastupitelstva má navrženo 8 podpůrných dotací z veřejných prostředků ve výši 345 tisíc korun.

U celé záležitosti postrádám seriózní debatu, jelikož doposud nebyly městem předloženy žádné analytické informace o tom, kolik lidí bez domova využívá služeb na Průmyslové ulici, kolik z těchto lidí má zájem o nový tip bydlení, či například informace o tom, proč stávající prostory na Průmyslové ulici nemohou být rekonstruovány a využívány pro stejný záměr i nadále. A to zvláště, když předběžné odhady nákladů na rekonstrukci budovy čp. 263, tak aby v ní mohl být zbudován nový azylový dům pro lidi bez přístřeší, se pohybují kolem 25 milionů korun. Osobně jsem přesvědčen, že by se Charita dříve, než začne nakupovat nemovitosti v řádech milionů korun, měla nejprve postarat o své zaměstnance, jelikož tito patří mzdově dlouhodobě k jedněm z nejméně doceněných.

Josef Sátora


zpět na seznam článků
 
© 2019 Josef Sátora   |   administrace